Badania wartości biznesowej w procesie zarządzania projektami

Szanowni Państwo,

jestem doktorantem w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach swojej dysertacji prowadzę badania w zakresie budowania wartości biznesowej firm w procesie zarządzania projektami. Celem mojej pracy jest pomiar dojrzałości projektowej przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego oraz analiza, stosowanych przez nie, metodyk zarządzania projektami. Wyniki obserwacji zostaną skorelowane z wpływem na wartość biznesową , generowaną w firmie, podczas realizacji projektów.

Badanie składa się z trzech części:

  1. oceny dojrzałości projektowej przedsiębiorstwa
  2. oceny dopasowania stosowanej metodyki do potrzeb ocenianego projektu
  3. wpływu powyższych części na redukcję wartości biznesowej, generowanej w trakcie realizacji projektu.

Część pierwsza i druga tylko dla managerów projektu.
Część trzecia przeznaczona jest dla managerów projektu oraz pozostałych członków zespołu projektowego.

Ze względu na wiarygodność i rzetelność badań, Państwa personalia i odpowiedzi na poszczególne pytania będą zabezpieczone i chronione hasłem. Nie zostaną one udostępnione żadnym osobom z Państwa firmy ani z poza niej. Posłużą natomiast do opracowania zbiorczych, anonimowych statystyk i w takiej formie zostaną wysłane do Państwa firmy.

Przed przystąpieniem do badania, proszę zapoznać się z instrukcją.

Pozdrawiam,
Dawid Jasiński